Baszty i wieże

Baszty i wieże

Wzdłuż murów obronnych wybudowano liczne baszty i wieże. Najczęściej były to otwarte od wewnątrz baszty strażnicze, półkoliste lub przeważnie o podstawie prostokątnej. Łącznie było ich 25 lub 27, do dziś ocalało w różnym stopniu 23 (18 na planie prostokąta, 5 półkolistych).

Wieża Mestwina (lub Mściwoja)

Znajduje się w obrębie zespołu klasztornego i prawdopodobnie jest najstarszą budowlą miasta. Powstała przed rokiem 1248 jako wieża mieszkalna, w okresie panowania krzyżackiego była rezydencją komtura. Nie odegrała ona jednak ważniejszej roli, gdyż większe znaczenie w tamtym czasie miał zamek w Starogrodzie.

Baszta Prochowa

Początkowo była basztą odkrytą, w drugiej połowie XV wieku zamurowano ją, podwyższono i pokryto dachem. Pełniła rolę arsenału. Dziś znajduje się tam część zbiorów Muzeum Ziemi Chełmińskiej (głównie zbiory związane z najdawniejszymi dziejami Chełmna i okolic).

Wieża (baszta) Dominikańska

Wybudowana na koszt zakonu dominikańskiego została wykupiona przez miasto w 1307 roku. Dziś jest siedzibą Bractwa Kurkowego.

Baszta Panieńska

Do końca XIX wieku była to jedna z otwartych miejskich baszt, przebudowana w XX wieku. W tej chwili swoją siedzibę mają tu rycerze z Zastępu Rycerskiego z Chełmna.

Galeria

Baszta Prochowa Baszta Prochowa Baszty Wieża Dominikanów Wieża Mestwina Baszta Prochowa Wieża Mestwina Wieża Dominikanów Baszta Baszta Prochowa Baszta Wieża Dominikanów Baszta Baszta Prochowa Wieża Mestwina Baszta Prochowa Baszta Baszta Prochowa Baszta Baszta Panieńska Baszta Baszta Baszta Baszta Panieńska Baszta Panieńska
Początek strony
Program Spacerków
po Chełmnie
Katalog stron chełmińskich
© Grzegorz Góra, moje-chelmno.pl