Baszty i wieże

Baszty i wieże

Wzdłuż murów obronnych wybudowano liczne baszty i wieże. Najczęściej były to otwarte od wewnątrz baszty strażnicze, półkoliste lub przeważnie o podstawie prostokątnej. Łącznie było ich 25 lub 27, do dziś ocalało w różnym stopniu 23 (18 na planie prostokąta, 5 półkolistych).

Wieża Mestwina (lub Mściwoja)

Znajduje się w obrębie zespołu klasztornego i prawdopodobnie jest najstarszą budowlą miasta. Powstała przed rokiem 1248 jako wieża mieszkalna, w okresie panowania krzyżackiego była rezydencją komtura. Nie odegrała ona jednak ważniejszej roli, gdyż większe znaczenie w tamtym czasie miał zamek w Starogrodzie.

Baszta Prochowa

Początkowo była basztą odkrytą, w drugiej połowie XV wieku zamurowano ją, podwyższono i pokryto dachem. Pełniła rolę arsenału. Dziś znajduje się tam część zbiorów Muzeum Ziemi Chełmińskiej (głównie zbiory związane z najdawniejszymi dziejami Chełmna i okolic).

Wieża (baszta) Dominikańska

Wybudowana na koszt zakonu dominikańskiego została wykupiona przez miasto w 1307 roku. Dziś jest siedzibą Bractwa Kurkowego.

Baszta Panieńska

Do końca XIX wieku była to jedna z otwartych miejskich baszt, przebudowana w XX wieku. W tej chwili swoją siedzibę mają tu rycerze z Zastępu Rycerskiego z Chełmna.

Początek strony
Program Spacerków
po Chełmnie
Katalog stron chełmińskich
© Grzegorz Góra, moje-chelmno.pl