Kościoły

Ostateczna lokalizacja miasta na obecnym miejscu oraz fakt, że w pierwotnych planach Zakonu Krzyżackiego miasto to było przeznaczone na stolicę państwa krzyżackiego, miało decydujący wpływ na rozmach z jakim Chełmno zaplanowano. Na tak niewielkim obszarze powstały 3 duże świątynie: kościół parafialny (fara) wraz z kaplicą św. Marcina, kościoły klasztorów żebraczych - Franciszkanów i Dominikanów. Do zakonu Cysterek należał kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (teren dzisiejszego zespołu klasztornego ss. Miłosierdzia). Ponadto powstały jeszcze kościoły mniejsze: Św. Ducha, którego przylegające zabudowania pełniły funkcję szpitala (dziś można by przyrównać go do przytułku dla bezdomnych) oraz nieistniejący już kościół św. Jerzego (znajdował się przed Bramą Sukienniczą), który był miejscem odosobnienia trędowatych.

Budowę wymienionych kościołów rozpoczęto mniej więcej w tym samym czasie (t.j. pod koniec XIII wieku) i pomimo upływu 700 lat, trudnego losu niektórych z nich, świątynie te możemy dziś podziwiać w ich niezmienionym kształcie. Bogaty wystrój wnętrz zachował się jedynie w kościele farnym oraz przyklasztornym, wnętrza pozostałych są znacznie skromniejsze (po kasacji klasztorów w XIX w. oraz w późniejszym czasie ołtarze, zdobienia itp. przeniesiono do innych świątyń w okolicach Chełmna). Najmłodszą budowlą sakralną na terenie chełmińskiej starówki jest neoromański kościół garnizonowy.

Od 2005 roku w Chełmnie trwają prace remontowo-konserwatorskie (projekt "Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna"), dzięki temu najbardziej zniszczone kościoły otrzymały szansę na swoje odrodzenie, otworzą przed nami swoje drzwi i jeszcze przez długi czas będziemy podziwiać to, co do niedawna było dla nas niedostępne.

Początek strony
Program Spacerków
po Chełmnie
Katalog stron chełmińskich
© Grzegorz Góra, moje-chelmno.pl